1. Introductie

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze negende editie is net als de voorgaande jaren uitgewerkt als een interactief magazine, waarin de ARO-adviezen uit 2019 in een breder perspectief zijn geplaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook meer informatie geven over de ARO, de ARO-leden en de manier waarop de adviescommissie in de praktijk adviseert. De jaarverslagen zijn terug te lezen op de website van de provincie Noord-Holland. Op de pagina van de ARO is praktische informatie terug te vinden, zoals de agenda’s en verslagen van de vergaderingen en eerder verschenen jaarverslagen.

In het nu voorliggende jaarverslag gaan de ARO-leden met elkaar in gesprek over het ruimtelijke kwaliteit en het advies van de ARO, mede aan de hand van de plannen die in 2019 in de commissie aan de orde kwamen. Dat waren in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts vier concrete plannen: drie woningbouwplannen en een plan voor het opwekken van zonne-energie. Op elk van de drie pagina’s met de gespreksverslagen is ook informatie te vinden over de plannen die worden besproken, inclusief de bijbehorende ARO-adviezen en – voor zover bekend – de stand van zaken rondom die plannen.

Zoals gebruikelijk speelt de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie een belangrijke rol bij de advisering door de ARO-leden. De Leidraad geldt als handreiking voor de inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap en als basis voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit.

De plannen die in 2019 aan de ARO zijn voorgelegd zijn geanalyseerd. We kijken daarbij onder meer naar het aantal adviezen per vergadering, de aard van de plannen en het aantal plannen per gemeente. Klik hieronder om de analyse te bekijken.

Analyse adviezen 2019

 

Meer over de ARO