Colofon

Uitgave

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007 | 2001 DA Haarlem
Tel.: 023 514 43 11
www.noord-holland.nl
post@noord-holland.nl

 

Vormgeving website
SurfTurf
Jochem Laan, design & project management
Arnold Oosterom, development

 

Teksten en coördinatie
Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Integrale Opgaven en Transities
Hans van Helden (secretaris ARO)

 

Foto’s plangebieden
Google Streetview

 

Ondersteuning
Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Secretariaat en Beleidsondersteuning
Astrid Smeding 

 

Webmaster
Provincie Noord-Holland, Directie Concernzaken / Communicatie
Alexander van der Jagt

 

Haarlem, mei 2020